Практика

Баткен аймактык колледжинин студенттери окуу планынын графигинин негизинде педагогикалык жана мамлекеттик практикага чыгышты.

Башталгыч класстарды окутуу адистигинин 3-курсунун студенти Журабаева Динара Ш.Токсонов атындагы орто мектебинде окуучулар менен сабак учурунда.
БКО-13-17 тайпасынын студенти Темирбаева Нуриза Баткен шаарындагы Жoомарт Боконбаев орто мектебинде сабак өтүү учуру.
«Алтын бешик» балдар бакчасында Ысмаилова Үмүт эжекей практиканттар менен ангемелешүүдө.
Мектепке чейинки билим берүү адистигинин студенттери балдар бакчасында балдарды бийге даярдоо учуру
Практика жетекчилери практиканттар менен балдар бакчасында.
Темирбаева Мираида математика сабагын өтүүдө.
Практика жетекчилери практиканттардын ачык сабагына катышууда