Башкы бет

Семинар темасы: «Аккредитациянын стандарттары жана ага  коюлуучу талаптар» 

 

 

 

 

 

Физика-математика илимдеринин доктору, профессор Тайиров Миталип Муратович «Орто кесиптик окуу жайларда өзүн-өзү баалоону жүргүзүү жана  өзүн-өзү баалоонун негизинде отчет даярдоо» аттуу семинарын өтүү учуру.

 

 

Колледждин Кадамжайдагы «Сапат» билим берүү мекемеси менен кызматташтык учуру

 

 

 

 

 

 

 

Сапат» билим берүү мекемесинин жетекчиси Мемет Кара менен жолугушуу.  

Ислам Университетинин ректору Марс Ибраев менен  Баткен аймактык колледжинин директору Алмасбек Сеитбурхановдун өз-ара меморандумга кол коюу учуру.

 

 

 

 

 

Студенттерге зачеттук китепче тапшыруу аземи.