Окуу жайдын жетекчилиги жана проф. окут. курамы

Директор

Директордун окуу иштери боюнча орун басары:

Уюштуруу жана тарбия иштери боюнча директордун орун басары:

Педагогика секциясынын башчысы:

Методист: