Сырттан окуу бөлүмү

Мамлекеттик практика жүрүп жатат.

Мамлекеттик сынактар 2019-жылдын январь айында болот.