Окуу жайдагы адистиктер жөнүндө

 1. 050704- Мектепке чейинки билим берүү (кундузгу (9-класс))
 2. 050303- Англис тили (Кундузгу99-класс))
 3. 050720- Которуу жана котормочулук иши (кундузгу (9-класс))
 4. 050709- Башталгыч класстарда окутуу (кундузгу( 9-класс))
 5. 050711- Социалдык педагогика (кундузгу(9-класс))
 6. 050721- Дене тарбия (кундузгу(9-класс))
 7. 230109- Автоматаштырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (Кундузгу(9-класс))
 8. 050704- Мектепке чейин билим берүү (кундузгу(11-класс))
 9. 050303- Англис тили (кундузгу(11-класс))
 10. 050720- Которуу жана котормочулук иши (кундузгу(11-класс))
 11. 050709- Башталгыч класстарда окутуу (Кундузгу(11-класс))
 12. 230109- Автоматаштырылган системаларды жана эсептөө техникаларын программалык камсыздоо (Кундузгу(11-класс))
 13. 050711- Социалдык педагогика (кундузгу (11-класс))
 14. 050721- Дене тарбия (кундузгу(11-класс))
 15. 050709- Башталгыч класстарда окутуу (Сырттын окуу (11-класс))
 16. 050704- Мектепке чейин билим берүү (Сырттан окуу (11-класс))