Окуу бөлүмү

Күндүзгү окуу бөлүмүндө __ студент окуйт.
Сырттан окуу бөлүмүндө __ студент окуйт.