Колледждин миссиясы

БИЗДИН МИССИЯБЫЗ.

«Сапаттуу билим  берүү,  илимдин жана  маданияттын дүйнөлүк  мейкиндигинде  интеграциялануу,  жаштарда адептик,  маданий  жана  илимий  баалуулуктарды  калыптандыруу  менен  бирге  орто  кесиптик педагогикалык билими бар профессионадык кадрларды  даярдап,  Борбордук  Азиядагы  алдыңкы  окуу  жайлардын  катарын  толуктоо»