АРАЛЫКТАН ОКУТУУ

Баткен педагогикалык колледжинде “Аралыктан окутуу” боюнча билим  берүү  топторуну  уюштуруу жөнүндөгү жобо.  Жалпы жоболор 1.1.   Аралыктан билим берүү технологиялары түшүнүгү билим берүүнүн технологиясы катары түшүнүлөт. Аралыктан билим берүү технологиялары негизинен педагогикалык кызматкердин жана  окутулуп жаткан  студенттин арасындагы  мамилелери учурунда маалыматтык жана телекоммуникац-иялык технологияларды  негизинен  Подробнее

Сырттан окуу бөлүмүндө окуган студенттерге!

Баткен аймактык колледжинин сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөндөр!!! Келип бүткөндүгүңүздөр жөнүндө малым кат алып кетсеңиздер болот. 13.02.2019-ж. Сырттан окуу бөлүмүнүн 3-курсунун студенттерине 2019-жыл 28-январь күнү  «Ата мекен тарыхы»  предмети боюнча мамлекеттик экзамен болот!