Аккредитация 2021

Баткен педагогикалык колледжинин аккредитациялык материалдарына кирүү үчү жогорку БПК баскычтын басыңыз.