Кулактандыруулар

Сырттан окуу бөлүмүндө окуган студенттерге!

Баткен аймактык колледжинин сырттан окуу бөлүмүн бүтүргөндөр!!! Келип бүткөндүгүңүздөр жөнүндө малым кат алып кетсеңиздер болот. 13.02.2019-ж.

Сырттан окуу бөлүмүнүн 3-курсунун студенттерине 2019-жыл

28-январь күнү  «Ата мекен тарыхы»  предмети боюнча мамлекеттик экзамен болот!

Баткен аймактык колледжинин артыкчылыгы

Баткен аймактык колледжи коррупциясыз окуу жайы. Баткен аймактык колледжинде коррупциясыз кирүү сынактары жүргүзүлөт.

Баткен аймактык колледжинде чоң илимий практикалык конференция болуп өттү.

Баткен аймагында биринчи жолу студенттер менен жумуш берүүчүлөр жана ата-энелер арасында чоң масштабдагы илимий практикалык конференция болуп өттү.

Биздин колледждин  бүтүрүү-чүлөрү бир гана Баткен чөлкөмү үчүн гана эмес,  бардык Кыргызстан үчүн жаштарды  тарбиялоодо үлгүлүү кадрларды даярдап берет деген үмүттөбүз!