Директордун окуу иштери боюнча орун басары

Тагаев Хабибулло Кушакович. 1993-жылы Ленинабад шаарындагы С.М.Киров аттуу педагогикалык институттун «Математика» факультетинин «Математика-физика» адистигини бүткөн. 2001-жылдан баштап Баткен мамлекеттик университетинде окутуучу болуп иштей баштаган. 2003-2004-жылдыр аралыгында «Табият таануу жана педагогика» факультетинде декандын орун басары, 2004-2010 -жылдар аралыгында «Информатика» кафедрасынын башчысы, 2010-2014-жылдар аралыгында «Табият таануу жана педагогика» факультетинин деканы, 2015-2016-жылда «Жаңы иновациялык технологиялар» бөлүмүнүн башчысы кызматтарында иштеген. 2016-жылдан баштап Баткен аймактык колледжинин директорунун окуу иштери боюнча орун басары кызматыны аркалап келип жатат.